Bannerbilde som viser noe helserelatert

Smestad Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Smestad Legesenter ble opprettet i 1983 av dr. Biermann og dr. Aaserud. I dag har senteret fire spesialister i allmennmedisin, med hver sine fastlegelister. Dr. Hjortdahl begynte i 2014 og dr. Mana Aune tar over hjemmelen til Dr Ystborg september 2021.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling via SMS eller direkte på Helsenorge på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. Vanlig e-mail skal ikke brukes.

Legetimer sommer 2022

5. juli 2022 kl. 11:21

I uke 29, 30,31 og 32 har vi 2 flinke legevikarer på kontoret. De har god kapasitet.

For å få kontakt med lege tar du enten kontakt via e-konsultasjon på din fastleges profil eller ringer sentralbordet for å bli satt opp på time. 

INFLUENSAVAKSINEN TILBYS TIL ALLE fom 01.11.21

21. september 2021 kl. 07:58

Vi tilbyr fra 1.11.21 influensavaksine til alle som ønsker det.

Ta kontakt via e-henvendelse eller telefon for å bli satt opp til time på ettermiddag da vi ikke tilbyr dropin.

 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

 

 

Dr. Ystborg slutter ved Smestad legesenter - hilsen fra fastlegen

17. august 2021 kl. 18:40

Kjære pasienter!

Den 1. september overtar spesialist i allmennmedisin Mana Aune min fastlegehjemmel ved Smestad legesenter. Jeg har hatt mange fine år som fastlege. Likevel har jeg etter en helhetsvurdering bestemt meg for å fortsette som lege ved Oslo universitetssykehus.

Dere vil i nærmeste fremtid få et standardbrev fra Helfo om at dere har fått ny fastlege. Jeg skulle gjerne lagt ved et informasjonskriv, men det tillater dessverre ikke Helfo. Derfor denne hilsen fra meg på hjemmesiden.

Jeg ønsker hver og en av dere alt godt videre!

Med vennlig hilsen 

Camilla R. Ystborg