Bannerbilde som viser noe helserelatert

Smestad Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Smestad Legesenter ble opprettet i 1983 av dr. Biermann og dr. Aaserud. I dag har senteret fire spesialister i allmennmedisin, med hver sine fastlegelister. Dr. Rønningen Ystborg begynte hos oss i 2011 og dr. Hjortdahl i 2014.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for timebestilling via SMS eller direkte på Helsenorge på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. Vi gjør oppmerksom på at timebestilling/avbestilling IKKE skal gjøres via e-mail. Vanlig e-mail skal kun brukes til korte beskjeder og fornying av resepter.

Nyansatte leger, dr. Bjørneboe og dr. Anmarksrud Kiligitto

12. august 2018 kl. 16:51

Vi er heldige å ha ansatt to nye leger ved vårt legesenter, dr. Jon Bjørneboe og dr. Bendik Anmarksrud Kiligitto. Disse to vil hjelpe oss med å kunne gi dere god hjelp og kort ventetid.

Dr. Camilla Rønningen Ystborg begynner 1. september 2018 i en deltidsstilling som Praksiskonsulent (PKO) ved Diakonhjemmet sykehus. Hun vil drive samhandlingsarbeid mellom fastleger og sykehusleger, samt sikre gode pasientforløp. Dr. Ystborg vil fortsatt jobbe som fastlege ved Smestad legesenter tre dager i uken, og vil dele listeansvaret med dr. Bjørneboe.

Dr. Bendik Anmarksrud Kiligitto vil vikariere for dr. Hjortdahl på torsdager og for dr. Biermann/dr. Aaserud på fredager.

Vi ønsker våre to dyktige og hyggelige kollegaer velkommen, og håper dere også vil ta dem godt imot!

Henvisning

27. september 2017 kl. 11:30

Stadig flere pasienter kontakter oss for å få henvisning til spesialist, uten å komme på legetime. Fastleger er pålagt en "portvokter rolle", der vi skal sørge for at de som trenger time hos spesialist først, får det. Det er også mange problemstillinger som best kan løses hos fastlegen, der henvisning ikke er nødvendig. Ønsker du henvisning til spesialist med driftsavtale, må du bestille time hos fastlege, som gjør en vurdering og evt. henviser videre.

Dersom man IKKE ønsker å komme på time hos fastlege for henvisning, er man fri til å oppsøke privat spesialist uten driftsavtale (f.eks hudlege og gynekolog), disse krever ikke henvisning. Da blir egenandelen høyere.

DIGITAL DIALOG

2. november 2016 kl. 16:08

Som første legesenter på Østlandet, har vi nå etablert digital dialog med Helse-Norge. Her kan du logge deg inn med bank-id og bestille timer direkte, be om resepter og sende oss sikker e-post. Ved første innlogging må brukervilkårene godkjennes under Profil/Innstillinger. E-post konsultasjon utløser honorar som andre konsultasjoner. I utgangspunktet er alle konsultasjoner ment for en problemstilling, selv om vi hjelper til så langt tiden strekker til.