Aktuelt


Nyansatte leger, dr. Bjørneboe og dr. Anmarksrud Kiligitto

12. august 2018 kl. 16:51

Vi er heldige å ha ansatt to nye leger ved vårt legesenter, dr. Jon Bjørneboe og dr. Bendik Anmarksrud Kiligitto. Disse to vil hjelpe oss med å kunne gi dere god hjelp og kort ventetid.

Dr. Camilla Rønningen Ystborg begynner 1. september 2018 i en deltidsstilling som Praksiskonsulent (PKO) ved Diakonhjemmet sykehus. Hun vil drive samhandlingsarbeid mellom fastleger og sykehusleger, samt sikre gode pasientforløp. Dr. Ystborg vil fortsatt jobbe som fastlege ved Smestad legesenter tre dager i uken, og vil dele listeansvaret med dr. Bjørneboe.

Dr. Bendik Anmarksrud Kiligitto vil vikariere for dr. Hjortdahl på torsdager og for dr. Biermann/dr. Aaserud på fredager.

Vi ønsker våre to dyktige og hyggelige kollegaer velkommen, og håper dere også vil ta dem godt imot!

Henvisning

27. september 2017 kl. 11:30

Stadig flere pasienter kontakter oss for å få henvisning til spesialist, uten å komme på legetime. Fastleger er pålagt en "portvokter rolle", der vi skal sørge for at de som trenger time hos spesialist først, får det. Det er også mange problemstillinger som best kan løses hos fastlegen, der henvisning ikke er nødvendig. Ønsker du henvisning til spesialist med driftsavtale, må du bestille time hos fastlege, som gjør en vurdering og evt. henviser videre.

Dersom man IKKE ønsker å komme på time hos fastlege for henvisning, er man fri til å oppsøke privat spesialist uten driftsavtale (f.eks hudlege og gynekolog), disse krever ikke henvisning. Da blir egenandelen høyere.

DIGITAL DIALOG

2. november 2016 kl. 16:08

Som første legesenter på Østlandet, har vi nå etablert digital dialog med Helse-Norge. Her kan du logge deg inn med bank-id og bestille timer direkte, be om resepter og sende oss sikker e-post. Ved første innlogging må brukervilkårene godkjennes under Profil/Innstillinger. E-post konsultasjon utløser honorar som andre konsultasjoner. I utgangspunktet er alle konsultasjoner ment for en problemstilling, selv om vi hjelper til så langt tiden strekker til.

Vaksinepoliklinikk hver onsdag fra kl 15-17

26. oktober 2012 kl. 12:20

Skal du ut å reise? Trenger du påfyll av vaksiner eller råd vedrørende vaksinering?

Da er du velkommet til oss hver onsdag mellom kl 15.00 og kl 17.00. Vi setter pris på om du bestiller time på forhånd (gjerne per HelseNorge, sms eller mail). Skriv gjerne hvor du skal og hva slags type tur du skal på.

Øyeblikkelig hjelp

9. november 2011 kl. 22:05

Har du behov for akutt helsehjelp samme dag? Ring oss mellom kl 08-08.30, det er da vi fordeler "øyblikkelig-hjelp" timene. SMS kan også brukes ved bestilling av ø-hjelps time. SMS må da sendes før kl 08.00 samme morgen, du må spesifisere at du trenger time samme dag, og beskrive kort hva det gjelder.

Ved øyeblikkelig hjelp konsultasjoner tar vi oss kun av den akutte lidelsen. Andre problemer må tas opp i vanlige konsultasjoner. Dersom du har et akuttmedisinsk problem utenfor vår åpningstid, ber vi deg ringe: Legevakten tlf: 116 117 eller akutt nødtelefon tlf: 113