Aktuelt


INFLUENSAVAKSINEN TILBYS TIL ALLE fom 01.11.21

21. september 2021 kl. 07:58

Vi tilbyr fra 1.11.21 influensavaksine til alle som ønsker det.

Ta kontakt via e-henvendelse eller telefon for å bli satt opp til time på ettermiddag da vi ikke tilbyr dropin.

 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

 

 

Dr. Ystborg slutter ved Smestad legesenter - hilsen fra fastlegen

17. august 2021 kl. 18:40

Kjære pasienter!

Den 1. september overtar spesialist i allmennmedisin Mana Aune min fastlegehjemmel ved Smestad legesenter. Jeg har hatt mange fine år som fastlege. Likevel har jeg etter en helhetsvurdering bestemt meg for å fortsette som lege ved Oslo universitetssykehus.

Dere vil i nærmeste fremtid få et standardbrev fra Helfo om at dere har fått ny fastlege. Jeg skulle gjerne lagt ved et informasjonskriv, men det tillater dessverre ikke Helfo. Derfor denne hilsen fra meg på hjemmesiden.

Jeg ønsker hver og en av dere alt godt videre!

Med vennlig hilsen 

Camilla R. Ystborg

Etterregistering av coronavaksiner

16. juni 2021 kl. 12:29

Dersom behov for etterregistering av covidvaksiner tatt i utlandet må man sende e-konsentulasjon med bilde av dokumentasjonon som inneholder BATCH nr. Denne konsultasjonen må i helhet betales av pasienten da det ikke dekkes av det offentlige, 500kr + fakturagebyr 

COVID-19 - nye retningslinjer

25. januar 2021 kl. 14:57

Grunnet Covid-19 situasjonen oppfordrer vi alle til å benytte seg av elektronisk kontakt via Helsenorge.no. Vi er i full drift, men oppfordrer til telefon og e-konsultasjoner dersom mulig. 

E-kontakt skal brukes ved administrativ kontakt med resepsjonen.

E-konultasjoner skal brukes ved spørsmål rettet til lege, og blir belastet som en vanlig konsultasjon. 

DIGITAL KONSULTASJON/telefonkonsultasjon

16. mars 2020 kl. 15:37

Vi tilbyr e-konsultasjon over HelseNorge.no. Det kan også avtales oppfølgningstimer på telefon. Vi har vanlig drift/oppmøte/konsultasjon når det gjelder tilstander som ikke er coronarelaterte.

Dr. Therese Rye Eriksen nåes via Dr. Ystborgs profil på HelseNorge.

CORONA VIRUS

24. februar 2020 kl. 15:53

Siste oppdaterte informasjon finner du på FHI.no. Dette endrer seg fra dag til dag så gå alltid inn og sjekk siste oppdatering. Ta kontakt med bydel, kommune for testing. Alle luftveissymptomer skal vurderes på forhånd. ved behov for legetilsyn så sender du e-henvendelse så tar vi en telefonkonsultasjon før evt undersøkelse på legekontoret eller på feberpoliklinikk. Vi kan ikke ha smitte inn hos oss, da må senteret stenges og 6000 pasienter blir uten fastlege. Alle henvendelser må nå gå som e-konsultasjon over helsenorge.no. og vil bli besvart der fortløpende. For alle andre tilstander har vi normal drift.

Dr. Ystborg slutter september 2021

30. august 2019 kl. 13:43

Dr. Ystborg slutter som fastlege 1 september 2021 og hennes praksis vil overtaes av Dr Mana Aune. 

Dr Mana Aune går ut i permisjon 1 september 2021 og hennes liste ivaretaes av dr Ingrid Wahlstrøm.

 

HENVISNING

27. september 2017 kl. 11:30

Stadig flere pasienter kontakter oss for å få henvisning til spesialist, uten å komme på legetime. Fastleger er pålagt en "portvokter rolle", der vi skal sørge for at de som trenger time hos spesialist først, får det. Det er også mange problemstillinger som best kan løses hos fastlegen, der henvisning ikke er nødvendig. Ønsker du henvisning til spesialist med driftsavtale, må du bestille time hos fastlege, som gjør en vurdering og evt. henviser videre.

Dersom man IKKE ønsker å komme på time hos fastlege for henvisning, er man fri til å oppsøke privat spesialist uten driftsavtale (f.eks hudlege og gynekolog), disse krever ikke henvisning. Da blir egenandelen høyere.

DIGITAL DIALOG

2. november 2016 kl. 16:08

Som første legesenter på Østlandet, har vi nå etablert digital dialog med Helse-Norge. Her kan du logge deg inn med bank-id og bestille timer direkte, be om resepter og sende oss sikker e-post. Ved første innlogging må brukervilkårene godkjennes under Profil/Innstillinger. E-post konsultasjon utløser honorar som andre konsultasjoner. I utgangspunktet er alle konsultasjoner ment for en problemstilling, selv om vi hjelper til så langt tiden strekker til.

VAKSINEPOLIKLINIKK HVER ONSDAG FRA KL 15-17

26. oktober 2012 kl. 12:20

Skal du ut å reise? Trenger du påfyll av vaksiner eller råd vedrørende vaksinering?

Da er du velkommet til oss hver onsdag mellom kl 15.00 og kl 17.00. Vi setter pris på om du bestiller time på forhånd (gjerne per HelseNorge, sms eller mail). Skriv gjerne hvor du skal og hva slags type tur du skal på.

ØYEBLIKKELIG HJELP

9. november 2011 kl. 22:05

Har du behov for akutt helsehjelp samme dag? Ring oss mellom kl 08-08.30, det er da vi fordeler "øyblikkelig-hjelp" timene. SMS kan også brukes ved bestilling av ø-hjelps time. SMS må da sendes før kl 08.00 samme morgen, du må spesifisere at du trenger time samme dag, og beskrive kort hva det gjelder.

Ved øyeblikkelig hjelp konsultasjoner tar vi oss kun av den akutte lidelsen. Andre problemer må tas opp i vanlige konsultasjoner. Dersom du har et akuttmedisinsk problem utenfor vår åpningstid, ber vi deg ringe: Legevakten tlf: 116 117 eller akutt nødtelefon tlf: 113