Vaksiner


Meningokokkvaksine (Menevo) anbefales til årets russ! Pris: 750 kr.

Influensavaksinen er kommet Hvem bør vaksinere seg? Gå inn på folkehelseinstituttet sine hjemmesider: http://www.fhi.no  vaksine - vaksiner a-å -influensavaksine