Hopp til hovedinnhold

Prisliste


Legesenteret benytter Melin medical til all oppfølging og innkreving av utestående regninger. Kostnadene som beløper i forbindelse med eventuelle purringer og inkasso tilfaller i sin helhet pasienten

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket. Egenandelsfritaket gjelder kun for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept, sykemeldinger og rekvisisjoner. Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal, vaksiner, attester, o.l.

Attester, bekreftelser, legeerklæringer m.m:

Etterregistering av koronavaksine satt i utlandet; 500kr + evt faktura gebyr

Kort bekreftelse ved samtidig konsultasjon: 100 kr
Attest ved samtidig konsultasjon: 150 kr
Attest uten konsultasjon: 200 kr
(evt. 300 kr inntil 15 min. arbeid)
Legeerklæring til transporttj. for funksjonshemmede (TT-kort): 300 kr
Legeerklæring søknad om parkering til forflytningshemmede: 300 kr
Attest avbestilling reise: 350 kr
Førerkort NA0202: 450 kr
Førerkort, tillegg for sykkersyke: 250 kr
Helseattest utenlands utveksling med prøver: 1000 kr
Helseattest utenlands utveksling uten prøver: 800 kr
Legeattest til Oslo pensjonsforsikring: 1020 kr
Legeattest til Politietaten/politihøyskolen: 1200 kr
Legeattest ved adopsjonssøknad: 600 kr
Lengre generell helseattest: fastsettes etter medgått tid.